Tips hur du kan öka din lycka.

Boosta din lyckoförmåga

Har du lagt märke till att en del personer verkar ha en fallenhet för att ständigt gå omkring att vara glada och lyckliga. Även om de precis som alla andra råkar ut för tråkigheter så återhämtar de sig snabbare och återgår snart till sin ursprungliga lyckonivå. -Lycka har för dem blivit ett naturligt tillstånd! Vad är hemligheten? Går det att öva sig att bli lyckligare? Så här säger forskningen.


Arvsanlag

Det verkar som om nästan hälften av vår lyckoförmåga beror på ärftliga faktorer så det innebär att vi kan ärva lycka från lyckliga föräldrar. Grattis till dig som fick din lycka på köpet!


Tankesätt

Om du inte har ärvt lyckogenen så är det inte kört. Genom att välja gynnsamma tankar och beteenden så kan du boosta din lyckonivå genom att härma lyckliga människors tankesätt.


Liten lyckokick

Många tror att ju rikare vi blir, desto större lycka, men det har visat sig att pengar endast ökar lyckan marginellt. Denna lycka är dessutom kortvarig eftersom vi snabbt vänjer oss vid de nya omständigheterna.


Positiva vanor

Du kan skapa fler "lyckokretsar" i hjärnan genom att oftare tänka positiva och glada tankar. Det blir till sist helt naturligt för dig att välja lycka och glädje. Sist men inte minst är det viktigt att ta hand om sig själv på bästa sätt, då det har visat sig att stress minskar lyckoförmågan, liksom att motion och bra mat boostar lyckonivåerna


Lär dig mer om känslor

Om vi redan som små barn lär oss identifiera känslornas olika nyanser kan vi lättare som vuxna veta vad vi egentligen känner. Vi får en större självkännedom och ett rikare inre liv. Lycka är bara en av många känslor. Här nedan ser du känsloskalan.

1. Lycka, frihet, kärlek, uppskattning
2. Passion
3. Glädje, iver, entusiasm
4. Positiv förväntan, tro
5. Optimism
6. Hoppfullhet
7. Belåtenhet
8. Leda
9. Pessimism
10. Frustration, 1rritation, otålighet
11. Besvikelse, nedtyngdhet
12. Tvivel
14. Oro
15. Förebråelse
16: Modfällhet
17. Vrede
18. Hämdlystnad
19. Hat, raseri
20. Avund
21. Otrygghet, skuld, ovärdighet
22. Fruktan, sorg, maktlöshet, förtvivlan, depression

När du t ex är arg istället för att du känner dig sorgsen så vet att du är på rätt väg. Det är nästan helt omöjligt att gå från ett tillstånd av maklöshet och förtvivlan till att känna obeskrivlig lycka utan att du passerar olika tillstånd av känslor på vägen dit. Sträva efter att att nå den bästa känslan du har tillgång till och förflytta dig uppför känsloskalan tills du når lyckokänslan. Försök hitta tankar som ger dig en viss lättnad från den negativa känslan som du eventuellt känner. Det är helt ok att uppleva s k negativa känslor så länge som inte dessa känslor blir permanenta.

Att vara positiv innebär inte att du aldrig drabbas av problem utan att du tänker positivt om de problem som uppstår.

Du kan inte be andra att göra dig lycklig. Din lycka är inte någon annans ansvar. Det är också omöjligt för andra att kontrollera saker som händer i ditt liv. -Lägg inte din lycka i någon annans händer.


Vad innebär Lycka

Enligt Wikipedia så är lycka en känsla av välbehag. Lycka är inte ett mått på hur framgångsrik man är, då en framgångsrik person fortfarande kan vara olycklig.


Vad innebär framgång

För att förklara vad det innebär med framgång så kan man dela in begreppet i yttre och inre framgång.

Yttre framgång innebär att nå mätbart mål i det yttre, t ex materiellt överflöd, jobb etc.

Att uppnå inre framgång handlar om att uppleva positiva känslor inom oss.

Att nå yttre framgång innebär inte automatiskt och vi uppnår en positiv känsla. Vi kan även ha en positiv känsla utan att ha uppnått yttre framgång. Inre och yttre framgång behöver med andra ord inte alls höra ihop.

När vi pratar om framgång rent allmänt så pratar man nästan alltid om den yttre framgången, det låter kanske lite konstigt i våra öron om vi skulle säga att vi ska nå framgång med att känna positiva känslor.