Vanliga orsaker till minskad sexlust.

Varför minskad sexlust?

Har du problem med minskad sexlust? Då är du inte ensam. Det är tyvärr ett relativt vanligt problem idag att många upplever att sexlusten har försvunnit eller att de inte känner för att ha sex lika ofta som tidigare. Här är de mest vanliga anledningarna till minskad sexlust.

 • Trötthet
 • Stress
 • Mediciner
 • Livsstilsfaktorer
 • Relationsproblem

Vilka är de mest vanliga orsakerna till minskad sexlust?

Trötthet minskar sexlusten

Det är normalt att känna sig trött efter en lång dag så det är kanske inte det bästa alternativet att ha sex på kvällen. Är du onormalt trött? Fundera vad det kan bero på. Kost? Motion?


Stress tar bort sexlusten

Normaltillståndet är att känna lugn, harmoni och tillit men när tillvaron snurrar på allt fortare och stressande och oroande tankar tar över så får vi för mycket av stresshormonet kortisol i kroppen. Detta är vare sig bra för sexlusten eller för vår hälsa och vårt välmående.

Varningstecken vid för hög stress

 • Minskad sexlust
 • Minskad glädje
 • Svårt slappna av
 • Sömnsvårigheter
 • Lättirriterad

Mediciner kan påverka sexlusten

En del mediciner kan påverka sexlusten negativt så om du upplever att lusten minskat efter att du börjat äta medicin så är det bra om du säger detta till din läkare. Kanske finns det något bättre alternativ? En annan medicin?

Mediciner som man vet kan minska sexlusten är:

 • Epilepsimedicin
 • Magsårsmedicin
 • Kolesterolsänkande medicin
 • Antidepressiv medicin

Blodtryckssänkande medicin har också visat sig öka risken för män att bli impotenta.

Tips
Det har visat sig i undersökningar att löpträning tre gånger i veckan under minst 30 minuter kan ha samma effekt, eller bättre, än att äta antidepressiv medicin. Fundera hur du kan förbättrar din livsstil efter dina förutsättningar, kanske i kombination med läkemedel. Ta kontakt med expertis.


Livsstilen påverkar sexlusten

Kost och motion har stor betydelse för ditt välmående och din sexlust. Tänk också på att alkohol, droger och rökning inte är bra vare sig för din hälsa eller din sexlust. Ta hand om din hälsa så blir din kropp glad och kroppens funktioner fungerar bättre.


Relationsproblem minskar sexlusten

Om du är irriterad eller har problem i din relation så blir lusten till sex låg. Fundera över vad som gör dig irriterad och varför relationen skaver.

Tänk också på att den viktigaste relationen du har är den med dig själv. Tycker du om dig själv? Är du obekväm med din kropp så kan lusten till sex påverkas av din inställning.


Få ökad sexlust

Tips för ökad lust och förmåga.

Få tips och råd hur du kan öka din sexlust och sexuella förmåga.