Psykopatens kännetecken.

Lever du med en psykopat?

Utåt sett kan det se ut som om en psykopat är en älskvärd och omtänksam partner. Många som har levt ihop med en psykopat säger att de aldrig har känt sig så älskade som då. Men hur kan det komma sig? Det som utmärker en psykopat är just att denne saknar empati och saknar förmågan att uppleva känslor som omtanke, medkänsla och kärlek.

En psykopat är bra på att spela rollen som en fantastisk far och make och eftersom denne inte påverkas nämnvärt av gräl och känsloyttringar så uppfyller denne bilden av att vara lugn och trygg. Trots att psykopaten inte älskar sin partner så kan denne finna andra bra anledningar till ett leva ihop med någon. Låt denne någon inte vara du.


Vad kännetecknar en psykopat?

Det är oftast mycket svårt att genomskåda en psykopat men det finns vissa kännetecken som du kan titta efter. Så här lär du dig känna igen en psykopat.

Oförmögen känna kärlek och empati

Psykopaten har ett svagt känsloregister och är oförmögen att känna kärlek, empati, medkänsla, omtanke, tillit och har svårt att njuta av livet. Psykopaten kan tillfälligtvis känna sig tillfreds när denne har lyckats i något avseende men det ligger mer på ett teoretiskt plan, då psykopaten inte kan känna lycka. Uppfattar sig själv som realist och kan ofta uttala sig kränkande över de som är känslostyrda.

När känsloregistret och det sociala samspelet är svagt så kompenserar en psykopat detta ofta genom att utveckla andra förmågor, vilket gör att denne ofta ägnar tid åt att höja sin intelligens eller sina fysiska förmågor.

En psykopats främsta drivkraft är kontroll.

Styrs av kontroll

Det finns två stora drivkrafter som styr oss, rädsla eller kärlek. Detta utnyttjas ofta i reklamen. Du har säkert sett de två olika reklaminslagen för pensionssparande. De halva glasögonen vill väcka upp rädslan för att pensionen inte ska räcka medan reklaminslaget med de 52 resväskorna ska få de som älskar att resa att börja pensionsspara.

En psykopat har inte någon av dessa drivkrafter. Psykopaternas främsta drivkraft är kontroll och de har oftast ett mycket målinriktat beteende som gör dem framgångsrika (utåt sett). Skulle en psykopat tappa kontrollen över sin livssituation så kan även denne känna nedstämdhet, depression och desperation.

Manipulativt beteende

Det som kanske allra främst utmärker en psykopat är det manipulativa beteendet och bristen på äkta kärlekshandlingar. När du är i sällskap med en skicklig manipulatör så märker du inte om du är manipulerad men om du är observant så kan du lära dig lyssna mellan raderna. En psykopat drar sig varken för att ljuga eller försköna sanningen för att nå sina mål.

En psykopat är ofta målinriktad.

Målinriktad

När vi har uppfyllt våra mål så känner vi glädje och lycka men eftersom en psykopat i princip är oförmögen att känna verklig lycka så kommer denne aldrig i mål. Detta gör att en psykopat ständigt springer vidare efter nya utmaningar och nya mål.

En psykopat kan bli nästan manisk i sitt beteende och kan t ex ägna mycket tid åt fysisk träning, shopping, städning, arbete, sociala kontakter, politik, affärsverksamhet och annat som upptar dennes tid till fullo. Det spelar inte så stor roll vad. Det stora behovet av stimulans dövar känslan av tomhet och minskar monotonin. Det är också viktigt för en psykopat att ha ständig stimulans och ett mål för att inte hamna i ett melankoliskt tillstånd, det vill säga att bli totalt likgiltig för allt.


Lär dig känna igen en psykopat

Här finner du ytterligare några av psykopatens kännetecken men observera att en person kan ha dessa egenskaper utan att vara psykopat.

En psykopat döljer sig ofta bakom ett charmant yttre.

En psykopat ler påfallande ofta så denne uppfattas ofta som charmig och trevlig men dessa leenden är sällan äkta. Om du är observant så kan du se att leendet aldrig når ögonen och du kan ockå upptäcka att denne ler även när det inte är lämpligt för sammanhanget. Detta beror delvis på att en psykopat har svårt att känna av stämningar och det sociala samspelet.

En psykopat kan prata om känslor men eftersom känslan inte finns med så blir betoningen på känslomässiga och neutrala ord lika. Generellt sätt så ser och hör du på en person när denne pratar hur denne mår. Se bara på barn när de är arga, ledsna eller glada. Röst och kroppsspråk visar tydligt vad de känner. Det går inte att misstolka. En psykopat är mer neutral både i sitt tonfall och kroppsspråk.

En psykopat har ofta en uppfattning av att känslor kan sättas på och stängas av, precis som en knapptryckning. Detta gör att du t ex kan få höra att du ska skärpa till dig när du är ledsen.

Observera: När en person är neutral och tom på känslor så är det lätt att du projicerar dina egna känslor på personen. Du tror att du vet vad personen känner men detta är oftast ett önsketänkande som hindrar dig att se personen som den är.

En psykopat är ofta mycket vaksam och uppmärksam på detaljer. Eftersom en psykopat helt förlitar sig till logiken så tycker denne om att använda många fackuttryck i sitt språkbruk. Kommer med snabba svar även på de mest svårlösta problemen. Har sällan etiska eller moraliska synpunkter utan är mer praktiskt lösningsorienterad. Uttalar ofta beundran för andras mycket hårda sätt att lösa problem.

Det kan vara svårt att prata omkull en psykopat eftersom denne ofta är mycket munvig och har svar på det mesta. Det bästa är då att prata om sådant denne har svårt att förstå sig på, som abstrakta saker som till exempel kärlek och skönhet.

En psykopat vill gärna förhöja sig själv och sin kapacitet. Sätter sig själv på en piedestal och kan vara mycket dömande och uttala sig kränkande om personer i sin omgivning. -Genom att förminska andra så förhöjer psykopaten sig själv.

Kom ihåg att en psykopat är oerhört manipulativ så att de förminskande och kränkande kommentarerna maskeras ofta av ett lismande leende så att du till en början nästan inte märker dem. Om psykopaten sagt eller gjort något kränkande känner denne vare sig skuld eller ånger. Om du skulle återgälda kränkningar så skulle denne vare sig bli ledsen eller sårad på riktigt men däremot skulle denne få dig att tro det och lägger naturligtvis över skulden på dig.

En psykopat gillar att utöva dominans över andra.

Den intelligente psykopaten har vanligen tagit sig upp till chefsposition. Jobbar ofta i toppyrken där denne får möjlighet att utöva dominans över andra, vilket psykopaten gillar.

Psykopaten har ett stort behov av att inte förlora ansiktet men du kan upptäcka att blicken blir ”lång” när svar saknas, speciellt när du pratar om sådant som ligger utanför logikens sfär.

En psykopat gillar inte att kompromissa och vill helst inte hamna i tacksamhetsskuld och ger inget förutom symboliska gåvor. Om en psykopat hjälper dig så har denne i beräkningen att du är skyldig denne en gentjänst. Skulle du inte återgälda tjänsten så använder psykopaten sin ”snällhet” som byggsten i sin piedestal och du blir reducerad som en "dålig människa".


Obotlig störning

Psykopati är ingen sjukdom utan en personlighetsstörning som är mest förekommande hos män. Denna störning är i dagsläget inte behandlingsbar och får betraktas som kronisk. En psykopat anser sig dessutom inte ha några problem, vilket gör att en psykopat sällan uppsöker vård eller är villig är förändra sig själv. Det har snarare visat sig att när en psykopat går kurser i självkännedom så blir denne ännu bättre på att manipulera och använda de nya kunskaperna till egen fördel. –Självinsikt och självkännedom är inte psykopatens starka sida.

PS.

Om du undrar om du själv är psykopat så är det ett sunt tecken. Vi har alla någon gång varit manipulativa, själviska och empatilösa men den stora skillnaden är att vi oftast vet när vi betett oss på ett olämpligt sätt. Vi känner då ånger, skam och skuld. –Det KÄNNS inte bra.


Slutord

De rekommendationer som gäller är att när du har genomskådat en psykopat så bör du se till att den personen är ute ur ditt liv snarast möjligt.


Boktips

Är du intresserad av att veta mer om psykopati och vad som utmärker en psykopat kan boken Psykopatens värld - Utan samvete, skriven av Robert D Hare, vara ett bra val.  Denna bok ingår ofta som kurslitteratur för de som jobbar inom området. Boken bygger på påståenden, beskrivningar och faktauppgifter som har en gedigen vetenskaplig bas. 


Inspiration och information.


 

14 Jun 2018