Det manliga klimakteriet kan minska sexlusten men det finns lösningar.

Manligt klimakterium kan minska sexlusten

Mannens produktion av könshormonet testosteron kan avta med åldern och kan ge likartade symptom som vid kvinnans klimakterium. Detta kallas andropaus. Ett av symptomen vid andropaus kan vara nedsatt sexlust och sviktande erektion. Här får du tips på hur du kan förebygga problemen och hitta tillbaka till din lust och sexuella förmåga.


När börjar mannens klimakterium?

Den minskade produktion av testosteron sker oftast över en längre tid och blir inte alltid så tydlig som vid kvinnans klimakterium. Hos de flesta män är hormonproduktionen ganska konstant fram till runt 45-50-årsåldern för att därefter minska successivt över lång tid. Hos vissa män kan däremot hormonproduktionen minska fortare på kortare tid vilket gör att symptomen kan bli mer besvärande.


Symptom vid manligt klimakterium

Precis som vid kvinnans klimakterium kan mannen uppleva problem med värmevallningar och svettningar, minskad muskelmassa och ökad risk för benskörhet. När hormonproduktionen miskar kan en del män uppleva att de blir nedstämda och sover sämre. Den minskade hormonproduktionen kan också påverka sexlivet genom minskad sexlust och sviktande erektion.

Anmärkning
Det är mycket individuellt hur både mannen och kvinnan upplever denna övergångsfas i livet. Vissa har det mycket besvärligt i övergångsåldern medan andra inte känner av det nästan alls.

Tips för ökad sexlust för män.

Hur öka testosteronhalten?

Det finns faktiskt en hel del som du kan göra för att förhindra minskad hormonproduktion. Här kommer tre bra tips som kan hjälpa dig bibehålla din lust och livsglädje livet ut.


Slappna av

Stress är ofta en stor bov i den minskade testosteronproduktionen. Att du känner stress för att bli äldre och kanske få minskad lust och förmåga, kan alltså i sig ge upphov till just de problem du vill undvika. Genom att hitta ett förhållningssätt som får dig att slappna av och trivas med den äldre versionen av dig själv så ökar du också förutsättningarna att du mår bättre, både psykiskt och fysiskt.


Träna utomhus

Genom att hålla dig i trim så ökar du mängden muskler och minskar din andel av kroppsfett, vilket ökar produktionen av testosteron. Genom att träna utomhus så kan du också höja dina nivåer av D-vitamin i kroppen, vilket i sin tur gynnar hormonproduktionen positivt.


Ha sex regelbundet

Att ha ett aktivt sexliv är ett bra sätt att hålla hormonproduktionen igång. Du bibehåller också de kroppsliga funktionerna genom ett regelbundet sexliv. -Use it or lose it.


Att ha sex ökar testosterproduktionen
ÖKA LUSTEN
Använd gärna sexleksaker för ökad njutning och lust.
Stärk erektionen med en potenspump.
STÄRK EREKTIONEN
Stärk erektionen och öka förmågan med en pump.
ÖKA FÖRMÅGAN
Ett stimulerande medel kan öka din lust och förmåga.

4 May 2018