Narcissistens kännetecken.

När relationen inte känns bra

En bra relation handlar inte bara om att ha ett bra sexliv men för en narcissist är det mer än nog, då denne inte är speciellt intresserad av andras känslor och behov. En narcissist är mest intresserad av sin egen njutning.

Narcissistens känsla av överlägsenhet leder ofta till att narcissisten förminskar sin partner, vilket gör att den som lever ihop med en narcissist nästan alltid får en dålig självkänsla och känner sig underlägsen sin partner. Det finns många anledningar att undvika en narcissist!


Narcissistens kännetecken

Det som kanske allra främst kännetecknar en narcissist är dess grandiosa självbild, sitt behov av att vara i centrum och sin överdrivna tilltro till sin egen kapacitet och förmågor. En narcissist har, liksom psykopaten, en bristande förmåga att känna empati.

 

Narcissistens kännetecken.

Anser sig vara ofelbar
En narcissist tycker nästan alltid att denne har rätt, har svårt att erkänna ett misstag och ber sällan om ursäkt. En narcissist vill gärna tro att alla ser upp till denne eftersom en narcissist anser sig vara ofelbar.

Narcissisten töjer på reglerna.

Skapar egna regler och sanningar
En narcissist anser sig stå över gängse regler och gör lite mer som denne vill då denne inte har några som helst problem med att skapa egna regler eller sanningar.

Manipulativ.

Är oerhört manipulativ
Narcissisten byter ofta skepnad för att få sin vilja igenom. En narcissist kan låtsas vara empatisk och varmhjärtat om detta gynnar dennes intressen. Allt handlar om vad narcissisten själv vill ha och behöver. Dina behov och känslor är narcissisten inte ett dugg intresserad av.

Har stort bekräftelsebehov
Narcissistens stora bekräftelsebehov kan komma till uttryck på många olika sätt, allt ifrån hög status och karriär till att denne jobbar med välgörenhet.
-Varför inte också vara den som räddar världen från undergång!


Hur genomskåda en narcissist?

Eftersom en narcissist ofta framställer sig själv som ofelbar kan det vara svårt att ställa en narcissist mot väggen utan att själv bli anklagad för diverse saker. Men om du är observant kan du upptäcka att narcissisten ofta har många ytliga bekantskaper - de kan vara värdefulla kontakter - men knappt några djupa vänskapsband alls.

Om du ställer lite fler djupgående frågor på narcisstens självsäkra expertutlåtanden så kommer du upptäcka att kunskaperna är ytterst ytliga, ibland direkt felaktiga. Narcissisten ändrar ofta åsikter och har ibland svårt att komma ihåg vad denne sagt tidigare, vilket kan vara ytterst förvirrande för alla utom för narcissisten själv.

Även om narcissisten är bra på att visa upp en fasad så är det kanske just dennes skådespeleri som gör att du går därifrån med en dov känsla av att något inte stämmer. När någon spelar kärleksfull så blir det ibland "lite för mycket av det goda". Lyssna till din magkänsla!

Narcissisten vill som sagt befinna sig på en piedestal, men låt dig inte luras, för det kan även vara martyrens eller offrets piedestal. Genom sin offerroll kan narcissisten styra och kontrollera sin omgivning bakom den näst intill perfekta förklädnaden. Vem ifrågasätter ett offer!

Låt dig vare sig charmeras eller domineras av narcissistens självsäkerhet utan håll huvudet kallt när du tror att du har att göra med en narcissist. Om du vill må bra så gör du bäst i att undvika personen helt, då denne endast är intresserad av att bygga sin grandiosa självbild. Narcissisten förhäver sig själv genom att förminska andra och trycka på andras svagheter. Låt det inte bli du!

Sexleksaksguiden

Fakta om narcissism

De flesta människor har vissa drag av narcissim men när man talar om en narcissist så har de narcisstiska dragen blivit helt dominerande. Narcissism är ingen sjukdom så problemet kan inte bli löst med medicin eftersom det är en personlighetsstörning.

Det är sällan en narcissist söker hjälp för sitt betende men däremot kan de anhöringa slå larm, eftersom de kan må dåligt av narcissistens beteende och bristande impulskontroll.

Narcissistens upphöjda självbild står inte på stadig grund utan är endast uppblåst av narcissisten själv, vilket också gör att narcissisten är väldigt känslig för kritik och kan drabbas av depression när människor inte stödjer den uppblåsta självbilden.

Narcissistens bristande inlevelseförmåga gör att denne kan ha svårt att förstå din situation när du försöker förklara hur du upplever saker och ting. Men när narcissisten blir konfronterad med verkligheten på ett sådant sätt att det krakelerar den uppbyggda illussionen kan narcissisten bli deprimerad och ångestfylld. Först då kan narcissisten vara benägen att söka hjälp.

 

 

 

 

 

 

13 Feb 2019